61 soorten op het menu!

Slechtvalken zijn superroofdieren – ze zitten dus in de punt van de voedselpiramide. Het zijn fantastische jagers die in volle vlucht hun prooien (andere vogels) grijpen.

Het is tijd om een balans op te maken, want de valken van Brussel en Ukkel zijn klaar om uit te vliegen.

Door ons systeem van camera’s, met HD-streaming en -opslag, kunnen we de groei, het gedrag van de valken observeren, en vooral dat van de ouders. De technologie laat ons toe te zien welke prooien de Slechtvalken meenemen naar het nest. We kunnen dus hun dieet bestuderen. En de resultaten zijn verbluffend! Sinds de eerste observaties op de Brusselse kathedraal in 2004 (toen de Slechtvalken zich er voor het eerste nestelden) zijn liefst 61 vogelsoorten geïdentificeerd die op het menu stonden bij het koppel. Een 62ste soort werd geobserveerd in de Sint-Hubertkerk in Watermaal-Bosvoorde.

Dit jaar zij 3 nieuwe soorten ontdekt op het slechtvalkenmenu: een Zwarte Ruiter, een Bontbekplevier en minstens Huismussen. De eerste twee soorten zijn slechts op doortocht in Brussel. De Zwarte Ruiter nestelt in Scandinavië. Het grootste deel van de Bontbekplevieren komen van de Britse eilanden, aan de rand van de Atlantische Oceaan. De Huismus is wel een Brusselaar, en het verbaast dat hij niet eerder werd gespot op het menu van de Slechtvalken.

Onder de 61 soorten vooral vogels uit de familie van de steltlopers (18, dat is een kwart!). De zwaarste prooi die we zagen is de Houtduif, met z’n 500 gram. Maar je ziet erg zelden een Slechtvalk een Houtduif grijpen. Nochtans zijn er in Brussel in overvloed. We kunnen dus gerust stellen dat hij te zwaar is voor een Slechtvalk, zeker in het broedseizoen want hij moet er ook mee tot in het nest. De zwaarste 'normale' prooien wegen zo'n 350 gram. Het gaat om de Houtsnip en de Stadsduif. Er werden twee soorten gespot die groter waren, de Buizerd en de Zwarte Kraai, maar dat waren verliezers in een territoriaal gevecht met de Slechtvalken, dus geen specifieke vangsten waarmee ze zich wilden voeden.

De kleine prooien (30 g) zijn niet minder belangrijk. We tellen 13 soorten, van de Kneu tot de Kleine Karekiet, over de Gele Kwikstaart en de Braamsluiper.

Het dieet van de Slechtvalken is dus bijzonder divers. Dat ze niet afhankelijk zijn van één voedingsbron, verklaart waarschijnlijk hun reproductief succes.

En wat te zeggen van hun uitzonderlijke jagerscapaciteiten! De gierzwaluw, een van de snelste en beweeglijkste vogels van het Europese luchtruim, staat geregeld op hun menu. Dat zie je in de video hiernaast. En ook het moment waarop de mannelijke slechtvalk 's nachts een Bontbekplevier meebrengt naar het nest en hem met veel zorg pluimt. 

Top