De familie in Sint-Pieters-Woluwe groeit!

Het echtpaar woonachtig in de top van de toren van het gemeentehuis te Sint-Pieters-Woluwe is sinds 17 maart aan het broeden, en gisterenochtend kwamen de twee eerste valken uit hun ei. Het mannetje en het vrouwtje wisselden elkaar sinds 17 maart dag en nacht af met broeden op hun 4 eieren, en zorgden ervoor dat de eieren permanent of bijna op 37.7 ° C bleven. Tweeëndertig dagen incubatie is precies de norm voor de Slechtvalken!

De eerste valk verscheen met de dageraad. Om 07:39, zijn dons nipt droog, kreeg hij zijn eerste maaltijd al voorgeschoteld. Het mannetje arriveerde met een half geplukte Zanglijster . Het vrouwtje deed drie stappen buiten de nestkast, greep de prooi van de snavel van haar partner en kwam terug om de bek aan haar eerste valk 2018 te geven. Een paar uur later, aan het einde van de ochtend, ontsnapte een tweede valk uit haar schaal.

Vanochtend: een derde valk verschijnt ten tonele. Zo'n korte opeenvolging van valkjes die uit het ei komen is normaal, omdat de strategie van de Slechtvalken is om pas bij het leggen van het voorlaatste ei te broeden. Dit om precies een grote opening tussen het uitkomen van de eerste en het laatste ei te vermijden. Als ze dit niet zouden doen, zou er een verschil in leeftijd (en grootte!) zijn van 6 dagen tussen de oudste en de jongste, aangezien het vrouwtje eieren 2 dagen uit elkaar ligt,. De valkjes zijn niet bijzonder agressief tegen elkaar, maar hun dieet, en vooral de grootte van de prooi, verschilt afhankelijk van de leeftijd. Het grootbrengen van een aantal valken die vlak na elkaar uit het ei kruipen, levert dus een voordeel op voor de soort. Het nadeel is dat de eerste eieren eerst meerdere dagen worden bewaard, alvorens de ouders hen beginnen uit te broeden. Met het risico om weggevaagd te worden door een roofdier of te worden gedood door vorst. Het leven is een kwestie van de zaken te wikken en te wegen!

Er is nog steeds een ei dat uit kan komen, geduld!

Dit is het vijfde jaar dat een koppeltje Slechtvalken neerstrijkt in Sint-Pieters-Woluwe. Het mannetje is elk jaar teruggekomen: de code van zijn ring vertelt dat hij in het voorjaar van 2012 is uitgebroed in de kerk van Saint Antoine d'Etterbeek, een andere gemeente in Brussel, op enkele kilometers afstand. En hij is het die sinds 2014 op de site nestelt. De slechtvalken zijn na 2 jaar volwassen, hij heeft dus werk gemaakt van zijn nalatenschap! Dit mannetje is nu 6 jaar oud. Zijn partner is niet geringd, zoals het sinds het eerste nest is geweest. Het is daarom niet mogelijk om de oorsprong te kennen of om te weten of het vrouwtje detzelfde vogel  is als die van voorgaande jaren.

In 2014 legde het vrouwtje 2 eieren. Zo weinig, dat is zeldzaam voor de Slechtvalk. Was het vrouwtje, net als haar parnter, in haar eerste jaar van voortplanting - wat een bescheiden vruchtbaarheid zou verklaren? Misschien. Hoe dan ook, twee magnifieke valken, een mannetje en een vrouwtje, spreidden eind mei hun vleugels. Een primeur voor deze Brusselse gemeente! In 2015 legde het vrouwtje 3 eieren, wederom een groot succes met 2 vrouwelijke valken en 1 mannelijke valk in vlucht. In 2016 vordert dit: 4 eieren, het "normale" maximum voor de Slechtvalk. Drie valken komen uit: opnieuw 2 vrouwtjes en 1 mannetje. Het vrouwtje legde vorig jaar 4 eieren. Maar het nest faalde, twee valken kwamen uit hun ei, maar ééntje stierf al na een paar uren, het andere hield het een paar dagen vol. De oorzaken blijven onbekend maar het zou wel eens vergiftiging kunnen zijn. Twee eieren komen niet uit.

 

Top