De film van het ringen in Sint-Pieters-Woluwe

De twee valkjes van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe werden op 13 mei geringd.

Het ringen is stap voor stap en in detail beschreven in de blog van 8 mei (zie http://www.valkenvooriedereen.be/blog/de-film-van-het-ringen-in-ukkel?lang=nl) ter gelegenheid van het ringen van de valkjes in Ukkel. Hier volgden we dezelfde procedure, in heel België trouwens. Het principe is altijd hetzelfde: de gegevens, die nuttig zijn voor het monitoren van de soort, verzamelen in een minimum van tijd. We weten uit ervaring, over de hele wereld, dat het ringen op geen enkele manier schadelijk is voor valken. Maar het is wel duidelijk dat de slechtvalk-ouders de aanwezigheid van bezoekers bij hun jongen niet echt op prijs stellen. Dus hoe vlugger de valken geringd zijn, hoe beter! Je vindt bij deze blog de film van het ringen van de valken in Sint-Pieters-Woluwe.

Het nest van Sint-Pieters-Woluwe telt dit jaar een mannelijk valkje en een vrouwelijk valkje. Perfecte balans! Is dat steeds het geval? Ja! Van de 11 valkjes, die sinds de komst van de slechtvalken in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe in 2014 geringd zijn, zijn er 6 vrouwtjes en 5 mannetjes. Is deze steekproef niet te klein om conclusies te trekken? Juist. Laten we daarom de beschikbare data in de vogelring-bestanden van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen raadplegen. Deze tonen aan dat er - sinds de terugkeer van de nestelende slechtvalk in 1994 in België in 1994 - een totaal van 1994 valkjes zijn geringd (die van 2019 nog niet meegerekend). Van hen is het aandeel vrouwtjes 48,7% en dus dat van de mannetjes 51,3%. Men kan daarom spreken van een evenwicht. Met andere woorden, er zijn evenveel mannen als vrouwen in de populatie.

Het vrouwtje van Sint-Pieters-Woluwe legde dit begin 4 maart eieren, het koppel brengt 2 valken groot. Wat gebeurde er met de 2 niet-uitgekomen eieren? Eén ei werd gevonden in het nest op het moment van het ringen. Zijn waarneming geeft aan dat hij niet bevrucht was of dat zijn ontwikkeling al werd onderbroken tijdens de eerste dagen van het broeden. Inderdaad, het bevatte alleen vloeistof (niet echt aangenaam ...). Geen spoor te bekennen van het andere ei. Kennelijk werd hij geëvacueerd door een van de ouders. Dit bevestigt de hypothese dat hij stierf tijdens het broedproces. Sommige beelden van het moment van uitkomen toonden een gedeeltelijk geperforeerd/gebroken ei, dat uiteindelijk toch niet uitkwam. Zeer opmerkelijke beelden, die werden vastgelegd in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal twee vorige broedcycli eerder, toonden dat het wijfje een "dood" ei evacueerde in dezelfde fase vóór het uitkomen. Realiseert het vrouwtje zich dat een dergelijk ei een risico op infectie met zich meebrengt voor haar gezonde kuikens en dat het daarom noodzakelijk is het ei uit het nest te evacueren? Terwijl een dood ei of niet bevrucht ei geen zorgen oplevert wanneer het niet gebarsten is? De hypothese is verleidelijk en ... redelijk!

 

Het vrouwelijk valkje is gemarkeerd met een zwarte ring gegraveerd met de code B:3 terwijl de code van de ring van haar broer G: 6 is. In de komende tien dagen zullen ze voor de eerste keer uitvliegen en de prachtige Woluwe-vallei ontdekken!

 

 

Foto 1: Het mannetje man uit Sint-Pieters-Woluwe vliegt rond boven de klokkentorenspits tijdens het ringen van de valkjes(foto DV).

Foto 2: Het vrouwtje van Sint-Pieters-Woluwe is zoals alle vrouwelijke slechtvalken een durver! Ze komt alarmeren dichterbij als haar jongen worden geringd (foto DV).

 

Top