De valkenkalender en ... 5 eieren in de kathedraal!

Het broedseizoen van de Slechtvalken begint relatief vroeg; in februari, met de paringsdansen. Deze zijn echter over het algemeen kort, vooral wanneer het paar elkaar al kent.

Het leggen van de eieren begint aan het einde van februari of in het begin van maart, afhankelijk van de broedsite en het jaar. Er lijkt geen constante te zijn tussen koppels of regio's. Zo begon het vrouwtje in de kathedraal op zijn vroegst op te broeden op 1 maart, in 2009 en uiterlijk op 11 maart – dit in 2011. In 2011 was het een paartje met een nest  aan de prachtige rivier de Samber, in de Ardennen – dus in een regio die als bijzonder koud ’s winters wordt beschouwd– dat duidelijk als vroegste in België begonnen te broeden; waarschijnlijk al rond 20 februari!

Dit voorjaar legde het vrouwtje in de kathedraal haar eerste ei op 3 maart, het tweede op 6 maart, het derde op 8 maart en het vierde op 10 maart. Het broeden begon zoals normaal, vanaf het leggen van het derde ei. Dit is typisch: eieren leggen begint nooit wanneer het eerste of tweede ei wordt gelegd, anders zou het verschil tussen het uitkomen van het eerste en het laatste ei een belangrijk verschil in leeftijd tussen de jonge valkjes van hetzelfde nest veroorzaken. Met het gevaar dat de oudere(n) de kleintjes domineren en hen mogelijk zelfs doden of hun eten verorberen zodat de kleinsten ondervoed geraken. Uitzondering op deze regel: wanneer het volledige nest slechts uit 2 eieren bestaat. Dit gebeurde in Sint-Pieters- Woluwe tijdens het eerste nest van 2014.

Het vrouwtje in de kathedraal, in haar 17e jaar, heeft opnieuw vier eieren gelegd, wat het beschouwd wordt als het reguliere maximum  voor een Slechtvalk. Tussen haar aankomst in het voorjaar van 2006 en 2017 legde ze 49 eieren, waaronder 2 nesten van 3 eieren, 7 nesten van 4 eieren en 3 nesten van 5 eieren. Een nest van 5 eieren is echt hoogst uitzonderlijk voor Slechtvalken. Voor deze vogel, in tegenstelling tot voor andere roofvogelsoorten, is het aantal eieren niet gerelateerd aan de kenmerken van de broedbiotoop of aan het aantal mogelijke prooien. Het is eerder indicatief voor een vrouwtje van een zeer bijzondere kwaliteit. Een heel speciale vrouw? Inderdaad! Het bekijken van alle beelden die sinds begin maart zijn opgenomen, leerde ons dat het vrouwtje van de kathedraal dit jaar opnieuwe 5 eieren heeft gelegd! Het gebeurde op 13 maart tussen 13.00 en 16.00 uur. ONGELOOFLIJK. Niet tevreden met de titel van oudste van de broedende Slechtvalken, legde ze nog steeds 5 eieren!

Het verhaal stopt hier niet: op 15 maart om 00:02 laten de opgenomen beelden zien dat het vrouwtje haar hoofd buigt naar haar borst, haar bek tussen de veren manoeuvreert en voorzichtig een stukje schaal verwijdert. De ochtendfoto's bevestigen het: het mannetje broedt op 4 eieren en een halve eierschaal ligt naast hem. Wat is er gebeurd? Het blijft een mysterie. Het is echter wel zeker dat het breken van dit ei niet het gevolg is van een gevecht of van een ander "gewelddadig" incident. Het ei brak onder het vrouwtje terwijl ze aan het broeden was. Is het per ongeluk doorboord door een klauw?  Is het het gevolg van een misvormde schaal?

In Sint-Pieters-Woluwe vond de legging als volgt plaats: toen de camera op 12 maart werd aangesloten, lag er al een eerste ei in het nest. Het tweede ei werd gelegd op 13 maart, het derde op 16 maart en het vierde op 20 maart. Het broeden begon op de ochtend van 17 maart.

Geen precieze informatie over Ukkel, omdat de camera daar eind maart werden aangesloten.

Als de broedperiode 32 dagen duurt, zou het eerste getjilp op 10 april in de kathedraal gehoord kunnen worden. Dit is een schatting, de ervaring leert dat het broeden toch vaak iets langer duurt. In Sint-Pieters-Woluwe is het rond 18 april dat de eerste valken uit hun ei zullen breken!

 

Geduld is een mooie deugd!

Top