Gelijktijdig uitvliegen aan de ULB!

Na een laatste nacht in het nest (video 1), vlogen de valkjes van de ULB bijna gelijktijdig uit vanaf een hoogte van 50 m op de toren van het gebouw van Filosofie en Letteren van de Brusselse universiteit (ULB).

De camera heeft hun beweging vastgelegd. Nooit eerder hebben we dit verbluffende ogenblik zo goed kunnen filmen!

Video 2 & 3 in de bijlage tonen de « grote sprong » van de jonge valkjes. De eerste vliegt zonder aarzelen uit om 08u04. Hij vertrekt regelrecht. De tweede treuzelt een beetje. Maar om 10u15, na tal van uitmuntende spieroefeningen, springt hij eveneens de leegte in.

Het is telkens een ongelooflijke ervaring om ze hun nest te zien verlaten na 6 weken van intensieve observatie. Op 18 april doorboorden deze twee kuikens nog hun eischaal. Vandaag, vliegen ze! Maar welke onverdringbare kracht brengt hen zover om de veiligheid van het nest te verlaten???

Het is het derde opeenvolgende jaar dat dit slechtvalkenkoppel aan de ULB nestelt. Ter herinnering, het vrouwtje werd in Nederland, bij Maastricht uitgebroed, terwijl het mannetje zijn eerste levenslicht zag bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken. In 2019 brachten ze samen twee valkjes groot. Vorig jaar telde het nest 3 kuikens. Dit jaar legde het vrouwtje 5 eieren, wat zeker noemenswaardig is. Maar daarna verliep alles niet als vanzelfsprekend. Eén ei werd gebroken bij het begin van de incubatie (= het broeden). Het is de eerste keer in 15 jaar camera-observatie dat we dit waarnemen. Twee eieren kwamen bovendien niet uit. Een genuanceerd resultaat dus voor dit koppel slechtvalken deze lente.

Lang leve de lente van 2022!  We zullen een ruitenwisser met sproeier installeren, zodat we vanop een afstand – zonder te storen – het objectief van de camera kunnen kuisen! Beloofd.

 

Video 1. De twee valkjes van Ukkel verblijven nog een laatste nacht in het nest.

Video 2. Het uitvliegen van het eerste valkje 2021 van de ULB…

Video 3.  …gevolgd door het uitvliegen van het tweede.

Top