Kathedraal, het vervolg!

De vorige blog zette de scène voor 2019: het paar dat zolang aan de kathedraal nestelde, is deze lente niet teruggekeerd. Nu zien we er regelmatig nieuwe valken.

De verdwijning van het uitzonderlijke vrouwtje, geboren en geringd in Duitsland in de lente van 2002, is niet helemaal verrassend. We konden vermoeden dat ze het niet - jammer genoeg –nog een jaar zou overleven. Voor een in het wild levende slechtvalk zou ze dan immers de maximale leeftijd bereikt hebben: 17 jaar. In gevangenschap is de levensduur van wilde dieren vaak langer. De literatuur vermeldt slechtvalken die 25 jaar geworden zijn.

Dat het mannetje er niet meer is, is wél verbazingwekkend. Vorig jaar was hij « nog maar » 10 jaar oud. Het mannetje, dat zelf in 2008 vanuit het nest op de kathedraal uitvloog, kwam in 2010 terug om zich er te vestigen en voor nakomelingen te zorgen. Heeft hij nu de kathedraal verlaten omdat het vrouwtje dood is, of is hij zelf ook dood? Wie weet … Maar wie zegt er eigenlijk dat het vrouwtje dood is???

Ongelooflijk, maar waar: ZE LEEFT! Op maandag 18 maart werd ze opgepikt door een speciaal team van de brandweer, nadat hen gemeld was dat er een roofvogel, die niet meer kon vliegen, gespot was in een werfcontainer in de Kanaalstraat in het centrum van Brussel, exact 980m van de kathedraal! Ze werd onmiddellijk naar het revalidatiecentrum voor wilde vogels en zoogdieren in Anderlecht gebracht.* Op basis van de ring die ze aan haar poot droeg, konden we haar gemakkelijk identificeren. ZE LEEFT NOG! Ze is nu in haar 18de levensjaar en nog steeds in het centrum van Brussel. Ze blijft ons maar verbazen!

Waarom is ze gevonden op de grond? Niemand die dat weet. Dierenartsen onderzochten haar nauwkeurig en zagen op röntgenfoto’s dat ze een ontwrichte vleugel had. Vliegen kan ze nu even niet, maar over het algemeen gaat ze wel goed. Ze weegt 1050g en heeft al haar pluimen nog. Alles wordt in werking gesteld om haar zo snel mogelijk weer te laten vliegen, te jagen, hoog in het luchtruim van Brussel. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden!

Haar ontdekking -op het eerste gezicht ondenkbaar- suggereert dat zij uit de kathedraal moet zijn verjaagd; want het is moeilijk in te beelden dat een valk, die altijd zo dominant was, de nestplaats waar zij 13 jaar lang met succes broedde, uit eigen beweging verlaten heeft. Is zij verdreven door een rivaal? Waarschijnlijk. In ieder geval hebben we gezien dat de nestplaats bij de kathedraal niet lang leeg gebleven is!

Dit jaar zullen we geen rechtstreekse beelden uitzenden van de kathedraal, aangezien er geen broedgeval is. Bijgevolg zal ook de permanente observatiepost niet worden geïnstalleerd omdat de valken niet continu aanwezig zullen zijn. De onderneming Louis De Waele, vanaf het prille begin partner van “Valken voor iedereen”, heeft beloofd haar warm te houden tot volgend jaar! Maar! Extra! In de tussentijd worden er elke woensdag- en zaterdagnamiddag van 12u tot 18u TIJDELIJKE OBSERVATIEPOSTEN voorzien. We willen graag het contact met het Brusselse publiek aan de kathedraal behouden. Er zal opnieuw mogelijkheid zijn om ze te observeren met echte telescopen, foto’s te nemen met een smartphone door de telescoop, posters te krijgen, en uiteg te krijgen voor iedereen, jong en oud. Kom kennis maken met de nieuwe valken! Kom met velen!

 

*Als u een wild dier vindt in nood, aarzel niet om het  revalidatiecentrum voor wilde dieren en zoogdieren te contacteren in Anderlecht:  https://protectiondesoiseaux.be;  of http://vogelbescherming.be/wild-dier-nood/adressen-contactgegevens .

Top