Komen ze binnenkort uit?!

08/04/2012

De valkjes komen binnenkort uit hun ei, maar wanneer precies is moeilijk te zeggen.

Dit jaar verliep het broeden een beetje ongewoon. Op 8 maart bevatte het nest drie eieren. Ze waren koud, dus het broeden was nog niet begonnen.

Moeder valk legde haar eerste ei op 2 maart. Normaal gezien legt ze om de twee dagen een ei en begint ze pas met broeden op het moment dat ze drie eieren heeft. Daardoor komen deze eieren samen uit. Als ze vier eieren legt, zal het laatste twee dagen later uitkomen dan zijn broers en/of zussen. Hierdoor vermijdt de moeder een te groot leeftijdsverschil tussen haar kuikens. Want de oudsten, die meer ontwikkeld zijn, zouden het voedsel van de kleinsten wel eens kunnen opeisen.

Omdat de drie eieren nog niet bebroed werden moest het wijfje dus logischerwijs nog een vierde ei leggen, zelfs een vijfde zoals in 2010. Maar uiteindelijk legde ze drie eieren. Maar waarom begon ze pas te broeden op 8 maart? Er moet een verklaring zijn maar we weten niet welke ...

We gaan ervan uit dat ze in de dagen die volgden begon te broeden. Als we rekenen op de kortst mogelijke periode (het begin van het broeden op 9 maart, gevolgd door een broedtijd van 32 dagen) moeten de valkjes op 9 april uitkomen. Wat er ook van zij, we zullen het de komende dagen zien. Let goed op wanneer moeder en vader valk elkaar op het nest aflossen. Op dat moment zouden we kunnen zien of de valkjes door hun ei proberen heen te pikken!

Top