Meer nieuws uit Sint-Pieters-Woluwe

De drie valken van Sint-Pieters-Woluwe zullen uiteraard geen vierde broer of zus krijgen. Het laatste ei is nog niet uitgekomen en het lijkt nu een illusie om te hopen, 4 dagen na het uitbreken van de derde, dat dat nog gaat gebeuren. Maar het is van een van hun oudsten die ons nu komt verrassen.

Wanneer we de beelden van de kathedraalcamera's die tijdens het broeden opnames maakten, bekijken, krijgen we een verrassing te zien! Op 1 april om 17:39, land er een Slechtvalk op wat stuntelige wijze op een van de waterspuwers (video). Wat een grappig gedrag! Deze valk, duidelijk een mannetje, vertoont een ongebruikelijke onhandigheid voor zijn soort en vooral, hij lijkt in paniek. Bij nadere beschouwing komt het verenkleed niet overeen met dat van het mannetje van de kathedraal. Eerste reflex: kijk naar zijn poten. Hij heeft, op het linkerbeen, een zwarte ring gegraveerd met een witte code die duidelijk zichtbaar is! Dit is niet het mannetje van de kathedraal omdat deze alleen een metalen ring heeft! Gedurende 6 minuten observeert deze Sletvalk met een gestreept verenkleed op de borst, zijn omgeving. Hij ziet er niet erg ontspannen uit. Hij kijkt links, rechts, omlaag, omhoog. Hij zet zijn veren op en strijkt ze daarna terug recht. Slechtvalkenstress? Ja, zonder twijfel. Slechtvalken zijn zeer territoriale vogels tijdens het broedseizoen. En deze man moet hebben gezien dat er een aantal verwanten in de buurt zijn. Gelukkig voor hem zijn het meestal vrouwen die vechten en elkaar uitsluiten. Met soms dodelijke conflicten ; zo zijn er bijna elk jaar in België. Het is zo dat mannen minder oorlogszuchtig zijn, waarschijnlijk omdat ze minder omvangrijk zijn dan vrouwen. Het gewicht van mannetjes ligt in feite tussen 600 en 650 g, terwijl die van vrouwen 1100 g bereikt. De indringer van de dag zal eindelijk worden opgemerkt omdat hij om 17:45, nadat hij de lucht heeft gescand en enige bezorgdheid heeft getoond, opstijgt. Een paar seconden later landt de vrouwelijke kathedraal op het stenen ornament. Ze is thuis en dat is te zien! Ze scant ook de omgeving. En dan kalmeert ze, zet haar veren op en maakt haar toilet.

Welke link is er dan met Sint-Pieters-Woluwe?  Een directe: de mannelijke indringer die een paar minuten stopte aan de kathedraal is een van de eerste twee valken die in de lente van 2014 op de top van de toren van het gemeentehuis uit het ei kwamen. Sindsdien is hij nooit meer geobserveerd. En dit is de eerste keer dat we nieuws hebben over een van de 8 valkjes die tot nu toe van deze site zijn voortgekomen.

Interessante observatie, die aantoont dat mannelijke Slechtvalken zich over het algemeen niet ver van hun geboorteplaats bewegen. De afstand tussen de kathedraal en de toren van Sint-Pieters-Woluwe is precies 4,9 km. Natuurlijk kunnen we niet met zekerheid zeggen dat hij sinds zijn uitvlucht Brussel niet verlaten heeft. Maar vandaag is hij oud genoeg om zich voort te planten. Het is duidelijk dat hij dit nog niet aan het doen is,  anders zou hij zich nooit in "vijandelijk" gebied begeven. Hij is daarom hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een territorium / een partner. En het is waarschijnlijk door over de stad te vliegen dat hij de kathedraal zag : de ideale broedplaats, met zijn balkons en waterspuwers. Brute pech, de plaats is al bezet!

De literatuur spreekt van een gemiddelde afstand van 18 km tussen de eigen plaats van uitbroeden en de plek waar het mannetje zelf een nest begint. De verzamelde gegevens in België en met name in Brussel dragen bij tot deze kennis van de Slechtvalkenecologie. Het mannetje van de kathedraal is een goed voorbeeld, omdat het in de lente van 2008 ter plekke werd uitgebroed! Dispersie-afstand = 0 km!

 

Top