Moord in de kathedraal!

De recente en dramatische brand in de Notre-Damekathedraal van Parijs, heeft als logisch gevolg dat alle elektrische apparaten in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal opnieuw worden nagekeken. Het gebouw, waarvan de bouw begon in 1226, is één van de erfgoedschatten van het centrum van Brussel. Het zijn de Brusselse brandweerlieden en specialisten van de Kerkfabriek die deze inspectie uitvoeren.

Het is in deze context dat het kleine sierbalkon, grenzend aan het balkon waar de slechtvalken van de kathedraal traditioneel nestelen, bezocht werd. De valken komen hier zeer frequent. Vanop de grond zien we ze daar vaak landen om vlug achter de pilasters te verdwijnen. Een beetje later: een regen van pluimen dwarrelend door de lucht. Een slechtvalk is bezig zijn prooi te plukken voordat hij die opeet. Sinds de komst van de slechtvalken in het hart van Brussel in 2004; zijn er 63 prooisoorten geïdentificeerd op het roofvogelmenu.

Welnu, we zullen er een vierenzestigste aan moeten toevoegen! Een beetje vreemd! In het midden van de overblijfselen van lijsters, duiven, dodaars, kwartels, kievieten verspreid op het balkon, lag er een proper-opgegeten skelet van een slechtvalk (foto 1 & 2)! In zo'n staat dat het vrijwel zeker is dat het dateert van afgelopen zomer, het nestseizoen van 2018. De slechtvalken van de kathedraal doodden en aten hun gelijke! Maar dat is niet alles. De ongelukkige slechtvalk was in Nederland geringd. Uit informatie verkregen van onze Nederlandse collega’s, blijkt dat de vogel op 10 mei 2013 werd geringd in een nestkast geïnstalleerd op een kantoorgebouw in Veldhoven, nabij Eindhoven, op 97 km afstand van Brussel. Uit een nest van 2 mannetjes en 2 vrouwtjes. De gedode vogel is één van de vrouwtjes.


Slechtvalken zijn (zeer) territoriale vogels tijdens het broedseizoen. Het onderwerp is al besproken in verschillende oudere blogs. Ter herinnering: alle blogs die vanaf 2010 gepost zijn, zijn en blijven online beschikbaar. En het zijn vooral de vrouwtjes die een grote territorialiteitszin hebben, de mannetjes bemoeien zich er minder mee, althans ze zijn minder responsief en uitdrukkelijk. Een broedend vrouwtje dat een indringer in "haar" luchtruim ziet, achtervolgt haar tot ze voorgoed verdwenen is! En indien niet, wordt een gevecht beslecht dat zelfs dodelijk kan zijn. Dit moet de afgelopen lente in de kathedraal hebben plaatsgevonden, ook al ontdekken we nu pas de feiten. Een soortgelijk geval werd in april 2017 ontdekt in Laken toen het plaatselijke vrouwtje een indringer op het terras van haar nest doodde (foto 2). Een fataal gevecht wordt bijna elk voorjaar in België geregistreerd. Is dat normaal? Ja, wanneer territorialiteit in beschouwing wordt genomen. Aan de andere kant lijkt een dergelijk frequent voorval van sterfte nogal abnormaal. Is dit een gevolg van het plaatsen van nestkasten met een hoge densiteit in sommige regio’s? Waarschijnlijk. Maar hier zou "moord in de kathedraal", tenslotte eerder als "moord en kannibalisme in de kathedraal" moeten worden vernoemd; het kannibalistisch aspect is eerder uitzonderlijk. Dergelijk gedrag werd zelfs nog nooit eerder geregistreerd in België.

Slechtvalken zullen ons blijven verrassen!

 

Foto 1: We onderscheiden het skelet van de gepredateerde slechtvalk in het midden van de prooiresten (foto DV).

Foto 2: Detail van de overblijfselen van de gepredateerde slechtvalk van de kathedraal, de Nederlandse ringen zijn duidelijk zichtbaar. (DV foto).

Foto 3: Lente 2017, het vrouwtje van Laken doodde een rivaal. Haar dode lichaam vlakbij het nest (foto DV).

Top