Nakend uitvliegen in Sint-Pieters-Woluwe

Het slechtvalkkoppel in Sint-Pieters-Woluwe broedt waarschijnlijk op één van de mooiste nestplaatsen in Brussel. Wat betekent 'mooi' voor een slechtvalk? Dat is natuurlijk een beetje subjectief, wanneer het geëvalueerd wordt door ons menselijk oog. Maar laten we toch eens gaan kijken.

De hoogte van de nestplaats is van cruciaal belang voor slechtvalken. Het mag niet te hoog of te laag zijn. De lucht is zijn levensruim. Het is in de lucht dat hij het grootste deel van zijn actieve tijd doorbrengt. Hoge nestplaatsen zijn daarom ideaal omdat het hem directe toegang geeft tot het luchtruim zonder dat er al te veel energie voor nodig is. Een slechtvalk hoeft zich dan van op zijn zitpost enkel in de leegte te storten, en na een paar vleugelslagen of door de luchtstromingen gedragen, bevindt hij zich direct “in het midden van de hemel”, volledig operationeel voor de jacht. Een lage nestplaats situatie, misschien lager dan 40 m, vraagt ​​een slechtvalk significante energie om naar omhoog te vliegen. Te hoog, zeg hoger dan 100 m, is ook niet ideaal, omdat de prooien tijdens het broedseizoen dan hoog naar de jongen zouden moeten gebracht worden en dit aanzienlijk veel energie zou vergen. De slechtvalken van Sint-Pieters-Woluwe zijn geïnstalleerd op de top van de klokkentoren op 65 m hoogte en bevinden zich dus waarschijnlijk in een ideale configuratie.

Hoogte heeft invloed op een ander criterium: de verstoring en dus de kwetsbaarheid van het nest tegen predators. Slechtvalken, superroofdieren bij uitstek, zullen altijd op zoek gaan naar een nestplaats die "ondoordringbaar" is. Het moet gezegd worden: de top van de toren van het gemeentehuis een plek die niet rustiger kan zijn! Ook ideaal dus.

Het derde punt van belang is een onbelemmerd zicht. En ook hier staat de site van de toren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe bovenaan de top. Wanneer ze aan het broeden zijn, hebben ze een ​​onbelemmerd zicht van 180°, kilometers ver, richting de Woluwe-vallei en het Zoniënwoud. Geen gebouw of boomkruin om de horizon te verbergen. Het eerste bewijs van een nestgeval op deze site, in maart 2014, konden we waarnemen door naar de Stokkelzijde te gaan, aan de andere kant van de vallei, op precies 1200 m afstand. Vanaf daar kan je met de telescoop het nest zien!  Meer nog, wanneer de slechtvalk landt op de bliksemafleider die nog een paar meter boven de toren oprijst, is zijn zicht 360°. Niets ontsnapt hem mijlenver weg, dat is zeker.

Het laatste criterium dat van belang is voor het beoordelen van de kwaliteit van een nestplaats is de mogelijkheid voor jonge valken hun vleugels te oefenen  vóór hun eerste grote vlucht. En ook hier is de site van Sint-Pieters-Woluwe een must! Inderdaad, het terras van hun nest is een ideale speeltuin. Toch zijn wij het die het terras daar hebben geplaatst met het oog op dit gedrag. Maar het is vooral het balkon van de toren en de leuning ervan die de valken in staat stellen hun vliegspieren en andere spieren te oefenen om een ​​eerste perfecte vlucht te maken.

Wel, daar zijn we nu aangekomen! Gisteren, 21 mei, ging het mannelijk valkje op verkenning op het balkon. Hij sprong van zijn persoonlijke terras en landde 1 m lager. Daar kan hij doorgaan met trainen, bv. wandelen. Waarnemingen van vorige nesten hebben aangetoond dat de jonge valkjes in staat zijn om terug op de reling te klimmen door de spaken met hun poten vast te grijpen en met hun vleugels te flapperen. Met bestemming: de lucht! Over een paar uur zal zijn zusje, die vannacht nog steeds op het terras slaapt, hem volgen…

Top