Nieuws van het nest in Sint-Pieters-Woluwe

De familie slechtvalk in Sint-Pieters-Woluwe, helemaal boven in de toren van het gemeentehuis, telt dit jaar 2 valkjes. Nochtans, het vrouwtje had 4 eitjes gelegd in het begin van maart. Wat is er gebeurd? Is dat normaal?

De slechtvalken die we ontdekken zijn 100% wilde dieren, ze zijn zelf in Brussel komen vestigen. En dat is nu juist wat hun observatie zo boeiend maakt! Want alles wat we ontdekken, is echt natuur – natuur met een grote N.  We zijn niet in de zoo! In Sint-Pieters-Woluwe, zoals overal in België, zijn de valken zich op natuurlijke wijze komen nestelen. Ze moeten zelf voedsel vinden, zelf zich verdedigen voor de gevaren van het leven, zelf hun kleintjes beschermen, zelf zich aan de grilligheid van het weer aanpassen, zelf hun territorium verdedigen enzv. enzv. En waarom allemaal? Gewoon. Om te leven. Om hun afstamming te ontwikkelen, hun familie, hun soort. De slechtvaken die wij observeren zijn een stukje van een gigantische puzzel, die de cyclus van het leven bevat  die  zich al 3.5 milliard jaar op de planeet Aarde aan het ontwikkelen is. Het is niet nodig om u te zeggen dat deze cyclus sterk ondermijnd wordt sinds de laatse decenia. De voornaamste bedreigingen zijn het verdwijnen van natuurlijke leefgebieden, vervangen door landbouwmonoculturen besproeid met pesticiden en het betoneren van stedelijke gebieden. Daarbij komt nog de kunstmatige opwarming van het klimaat die zorgt voor een zodanige evolutie dat veel diersoorten zich nog heel moeilijk kunnen aanpassen. Om nog maar te zwijgen over de dreiging dat dit met zich meebrengt voor de mensheid! Niet leuk!

En hoe zit het met de slechtvalken van Sint-Pieters-Woluwe? In 2014 nestelde zich voor de eerste keer een koppeltje in de gemeente. Het mannetje blijkt geringd te zijn, waardoor we weten dat hij in 2012 geboren is . De valken zijn volwassen als ze twee jaar zijn. In 2014, was dit mannetje dus juist in staat om zich te reproduceren. En hij heeft het gedaan. Voilà, al een zeer goed teken! 2019,  het is nog steeds hetzelfde mannetje dat in Sint-Pieters-Woluwe nest.  De situatie is weer uitstekend: deze slechtvalk is 7 jaar dit voorjaar.  Het vrouwtje is niet geringd, dus we weten niet of zij nog steeds dezelfde is sinds 2014. We zullen haar overlevingspercentage nooit kunnen achterhalen.

In 2014 legde het vrouwtje twee eieren. Twee valken kwamen uit. Beiden vlogen uit. 100% succes in dit eerste jaar. In 2015, drie eieren, drie kuikens, drie valken vliegen, opnieuw 100% succes. In 2016 legt het vrouwtje 4 eieren, drie valken komen uit en 3 vliegen weg. Een ei kwam niet uit. Het bleek dat hij niet bevrucht was. Niets uitzonderlijks. In 2017 was er een echt probleem. Vier eieren gelegd, twee valken komen uit en sterven snel. Zonder uitleg. Duidelijk een abnormaal fenomeen, maar het kon niet met zekerheid worden geïdentificeerd. Misschien zijn de valken dood gegaan na het eten van een vergiftigde prooi?  2018, 4 eieren, 3 luiken, 3 jonge vogels. 2019, 4 eieren gelegd en 2 valken uitgekomen. Op de afbeeldingen van deze lente konden we zien dat een kuikentje er niet in slaagde om de eischaal volledig te breken en er dus niet uit kon komen. Het vierde ei zal worden onderzocht op het moment dat het nest wordt bezocht om de valkjes te laten overgaan om te proberen de oorzaak van het niet-uitkomen vast te stellen.

Kortom, het slechtvalkenpaar van Sint-Pieters-Woluwe hebben elk jaar sinds hun komst in 2014 genesteld.  Zonder dit voorjaar bij te tellen, heeft het vrouwtje al 17 eieren gelegd waarvan er 13 uitgekomen zijn  en daarvan zijn er tenslotte 11 valkjes  (6 mannetjes en 5 vrouwtjes) uitgevlogen. Helemaal niet slecht!

Trouwens, hebben we nieuws over de 11 valkjes uit Sint-Pieters-Woluwe? Yes! Twee vrouwtjes die uitgekomen zijn in 2015, dus twee zusters, zijn geobserveerd aan dezelfde kerk in Hoboken (Antwerpen). De ene was er voor de eerste keer gesignaleerd in  de lente 2017 en heeft er zelf gebroed vorig jaar. Ze is niet meer gezien sinds het begin van de lente, een andere vrouwtje heeft haar vervangen maar het nestelen is uiteindelijk mislukt.  Dit tweede vrouwtje is gefotografeerd enkele dagen geleden, de 22ste april om precies te zijn, door een waarnemer gepassioneerd door slechtvalken. Ze was vergezeld door een onvolwassen mannetje geboren in het voorjaar van 2018 in de kerk van Notre-Dame in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen.

Lang leve de slechtvalken van Sint-Pieters-Woluwe!

 

Foto 1: Een van de eerste foto's van het slechtvalkkoppel in Sint-Pieters-Woluwe wanneer ze zich vestigden in 2014 (foto DV).

Foto 2: Twee valkjes van het broedsel van 2016 (foto DV).

Foto 3: De twee valkjes van 2019 met hun moeder.

Foto 4: Een vrouwtje van  Sint-Pieters-Woluwe met haar ring op 22 april (foto Maarten Mortier).

Top