Blog

JUNI

04/06
Het is hen gelukt!
Aan de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, zijn de slechtvalken in de loop van de jaren een deel van het erfgoed geworden. Ze zijn bestudeerd, bewondert door de bezoekers maar vooral verwent door de medewerkers en de geestelijken van de kathedraal. Verwend, en soms zelfs ook beschimpt wanneer er een hoop veren een goot verstopt, of wanneer er een bloederig karkas op het voorplein valt, juist bij de ingang van het gebouw … elke medaille heeft zijn keerzijde!

MEI

30/05
Gelijktijdig uitvliegen aan de ULB!
Na een laatste nacht in het nest (video 1), vlogen de valkjes van de ULB bijna gelijktijdig uit vanaf een hoogte van 50 m op de toren van het gebouw van Filosofie en Letteren van de Brusselse universiteit (ULB).
30/05
Luchtspektakel aan het Sint Jobplein
Het was een groot spektakel vandaag in Sint Job ! De vier jonge valken waren heel de tijd zichtbaar. Eén zat op de daklijst, twee anderen op de klokkentoren op de koepel van de kerk, de vierde in een Libanese ceder. En dan wordt er van plaats gewisseld!
29/05
Vier kleine valkjes op ontdekkingstocht in Sint Job
De vier valkjes van Ukkel vliegen! Het vierde valkje is eergisteren goed uitgevlogen.
25/05
Spieroefeningen in Ukkel!
Deze namiddag zijn drie van de vier valkjes, die tussen de 12de en de 14de april uitgekomen zijn in de klokkentoren van de kerk van Sint-Job, uitgevlogen. Het laatste, een vrouwtje, zal deze nacht nog in het nest slapen. Voor de laatste keer?
24/05
Eerste succesvolle uitvlieger in Ukkel!
En hop ... het eerste valkje van Ukkel is vandaag om 16u55 met succes uitgevlogen!
22/05
Al uitgevlogen!
We hadden verwacht dat de valkjes in Ukkel op 24 mei zouden uitvliegen. Maar goed, neen! Het valkje met de zwarte identificatiering ATP besloot echter om al vroeger het luchtruim te veroveren!
17/05
Groei in 2 fasen
De valkjes in Ukkel vieren maandag hun 5 weken, wat betekent dat ze nog maar 7 dagen te gaan hebben voor ze uitvliegen!
10/05
Een ongezien voorval in Laken
Laken, gelegen ten noorden van Brussel, is de residentie van het beroemde Atomium, het kasteel van de Belgische Koninklijke Familie en de Koninklijke Crypte waar alle vorsten van België begraven liggen. Maar Laken is ook de thuisbasis van een koppel slechtvalken!
07/05
Een gespecialiseerd roofdier met een verscheiden menu, zeer verscheiden!
Een van de eigenaardigheden van de slechtvalk is dat hij een "superroofdier" is, met andere woorden een roofdier dat zich bovenaan de voedselketen bevindt. Betekent dit dat hij zelf geen vijanden heeft? Neen. Eén andere vogelsoort is in staat om hem te vangen en op te eten: de oehoe (meer hierover later!)
03/05
De valkjes van Sint-Job zijn geringd
Valken voor iedereen, is een deel van het delen van het monitorings-programma van de populatie slechtvalken door het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen, vanaf de terugkomst van de soort in België in 1994, voor het grote publiek.

APRIL

29/04
Is er nog nieuws van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal?
Zoals vermeld in de eerste blog van dit seizoen is het slechtvalkenpaar dat voor de eerste keer in het centrum van Brussel gespot werd in de loop van de lente van 2019 en vorig jaar nestelde in de kathedraal, terug present. Maar ze broeden niet. Enfin, niet voor het oog van de camera! Toch lijkt het er meer en meer op dat ze toch met een nest begonnen zijn in het hart van Brussel!
27/04
Een eekhoorn-valk
Hebben jullie al eens horen zeggen dat slechtvalken voorraden aanleggen? Ja, die super predator die in staat is om zijn prooi te onderscheppen terwijl hij met 400 km per uur naar beneden suist, heeft dus de gewoonte om hier en daar vogels te verstoppen die hij in volle vlucht heeft gevangen.
25/04
Vier valkjes in Ukkel en twee in de ULB
Vier eieren, vier kuikens, het slechtvalkenkoppel dat in Ukkel nestelt, bevestigd nogmaals zijn grote reproductieve dynamiek! Vanaf hun komst in de Sint-Jobkerk hebben de twee partners 23 valkjes grootgebracht. Bijna het maximum. De vierlingen zijn nu bijna twee weken oud, ze zijn al fameus gegroeid. Hun gewicht is vervijfvoudigd! (Foto 1).
22/04
Een dag bij de valkjes
De kuikens van Ukkel werden12/04/2021 uitgebroed, terwijl deze van de ULB hun eischaal doorboorden op 19/04/2021. Exact 1 week verschillend. De twee slechtvalkenkoppels nesten in het zuiden van Brussel. Exact op 2230 m afstand van elkaar.
19/04
Uitkomen van de eieren aan de ULB!
Ongeduldig werden ze verwacht. We dachten dat ze er zeer weldra zouden zijn, al zijn ze aan de late kant. De eerste twee kuikens van het koppel slechtvalken van de ULB kwamen gisteren al uit boven in de emblematische toren van de Solbosch campus.
17/04
5 eieren in de ULB, maar…
Het vrouwtje van de ULB nest sinds 2019 in Brussel. Haar ring getuigt daarvan! Ze is geboren in april 2014, in Nederland, in de buurt van Maastricht. Ze is dus 7 jaar oud.
16/04
De camera van de ULB staat online
Het spijt ons voor de tussentijd, bedankt voor uw geduld, om maar niet te zeggen dat de technologie ons soms voor de gek houdt! De camera van het nieuwe nest dat sinds deze lente 2021 onder observatie staat, is sinds gisteren online. Ze filmt het nest van een koppel slechtvalken dat zich gevestigd heeft in het topje van de toren van het gebouw van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Filosofie en Letterkunde van de Brusselse universiteit (ULB).
14/04
Vier valkjes in de Sint-Jobkerk in Ukkel !
Het vierde valkje is deze nacht uitgekomen in de Sint-Jobkerk in Ukkel. Ze zijn er nu allemaal en kregen een eerste maaltijd deze ochtend vroeg.
13/04
Er zijn drie valkjes in Ukkel
Twee valkjes zijn deze nacht in het nest van de Sint-Jobkerk in Brussel geboren. Het laatste ei vertoont tekenen van uitkomen. We zien al het bekje van het vierde kuiken door een gaatje in de eischaal ... het vierde kan dus elk uur uitkomen!
12/04
Eindelijk, het eerste ei is uitgekomen in Ukkel!
We hadden het vrijdag verwacht, maar pas vandaag is het eerste valkje van de lente van 2021 in Brussel uitgekomen, om meer precies te zijn: in de kerk van Sint-Job in Ukkel.
09/04
Een valkje van 2020 nestelt in Sint-Gillis
Het nest slechtvalken in Ukkel telde vorig jaar 2 vrouwtjes en 1 mannetje. Paddadadaam … deze laatste werd gisteren gespot, zittend op de toren van het stadhuis van Sint Gilles, een van de 19 deelgemeenten van Brussel. Hoe werd hij geïdentificeerd? Dankzij de inscriptie op zijn ring, door de telescoop toen hij bij de ingang van het nest zat!
07/04
Het koppel slechtvalken van Sint-Job te Ukkel
De geschiedenis van de slechtvalken in Ukkel gaat terug naar de herfst van 2013, toen verschillende natuurliefhebbers uit de gemeente één of soms twee individuen op de kerk van Sint-Job zagen.
05/04
Aj aj aj, de technologie…
Een probleem met de verbinding verhinderde dit weekend de livestreaming van het Solbosch nest. Onze verontschuldigingen hiervoor. Echt. De teams doen er nu alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen.
04/04
De Slechtvalken van de Université Libre de Bruxelles (ULB)
De eerste waarnemingen van een slechtvalk op de campus van de universiteit (ULB) in de wijk Solbosch dateren van winter 2017-2018. In dezelfde periode wordt er af en toe een valk gespot op de Sint-Adrianuskerk, iets meer dan 500 m zuidoost. Aangezien er al een koppel nestelde op de IT toren aan het einde van de Louizalaan bij de ingang van het ter Kamerenbos, en aangezien dit maar 850 m verder dan deze campus is, hadden we de vestiging van een nieuw koppel uitgesloten. Blunder, grote blunder!
03/04
Seizoen 2021: vraag naar het programma!
Dit jaar nodigen we jullie uit om samen 3 slechtvalkenkoppels in Brussel te observeren. Of eigenlijk: twee en een half!
Top