Sint-Jobkerk, Ukkel

50° 47' 38" NB , 4° 22' 0" OL

Op de ontdekking van de Slechtvalken van Ukkel !

Met zijn oppervlakte van 22,91 km² is Ukkel de tweede grootste gemeente in het Brussels gewest. Op het vlak van de bevolking komt ze op de zesde plaats.

Deze gemeente met 82.000 inwoners is een erg groene gemeente. Een vijfde van het grondgebied wordt ingenomen door het Zoniënwoud.

Ukkel zit in de voorhoede op het vlak van milieubeleid en duurzame ontwikkeling: de beken worden hersteld, er is een Natuurplan opgesteld, er worden geen pesticiden meer gebruikt bij het groenbeheer, ook niet op de begraafplaatsen, de inwoners worden aangemoedigd om te composteren en om groenten te kweken, ... (zie www.ukkel.be/nl/bestuur/milieu).

In het Natuurplan is voorzien dat de slechtvalk duurzaam moet kunnen verblijven op alle plaatsen waar hij is aangetroffen, zonder te proberen voorop te lopen op zijn komst of het natuurlijke proces te beïnvloeden. Dit beleid is tot op vandaag met succes gevoerd tot ieders tevredenheid.

Communicatie was ook een belangrijke doelstelling. De waarnemingscamera die is geplaatst is door een concreet resultaat van. Maak er zeker gebruik van... Veel kijkplezier!

Marc COOLS,

Schepen van Milieu

Top