Sint-Jobkerk, Ukkel

50° 47' 38" NB , 4° 22' 0" OL

(Opnieuw) te zien: Slechtvalken in Ukkel

Ukkel is een groene gemeente, met een grote oppervlakte (22,91 km²) en dichtbevolkt (meer dan 82.000 inwoners). In de fauna vinden we dan ook verschillende soorten, waaronder sinds 2015 ons bekend koppel Slechtvalken.

Onze gemeente heeft een sterk milieubeleid, een doeltreffende Milieudienst en krachtige actieplannen die haar verder helpen op weg naar de transitie... Ukkel heeft een Lokale Agenda 21 (2009), die de komende jaren bijgewerkt zal worden, en een Natuurplan (2016), waarvan nog een deel concreet uitgewerkt moet worden. Onze gemeente heeft talrijke initiatieven op touw gezet: de erkenning als pesticidenvrije gemeente, het herstel van de beken, het beheerplan voor de groene ruimte van de begraafplaats van Verrewinkel, het promoten van composteren en moestuinieren, ... www.ukkel.be/bestuur/milieu.

Zoals het Natuurplan voorziet, zorgen we voor een duurzaam verblijf van de slechtvalk op alle plaatsen waar hij spontaan voorkomt. Dat maakt iedereen gelukkiger.

Het is fundamenteel een positieve ecologie te handhaven, bewust te maken van de natuur en hiervoor een ludieke aanpak te hanteren. Daarom is het noodzakelijk dit initiatief voort te zetten, zodat we het nest in de klokkentoren van de kerk van Sint-Job kunnen blijven observeren. Voortaan kunt u de Slechtvalken in Ukkel (opnieuw) bewonderen.

Maëlle De Brouwer,

Schepen van Milieu

Top