De eieren piepen in Ukkel!

De eerste nestperiode van een koppel slechtvalken aan de kerk van Sint-Job in Ukkel dateert van de lente van 2015. Het mannetje is geringd! Door de code te ontcijferen weten we dat hij geboren is in april 2012, op de Sint-Romboutskerk in Mechelen. De afstand tussen Mechelen en Ukkel bedraagt 28 km.

Het vrouwtje daarentegen is niet geringd. We kennen dus noch haar geboorteplaats, noch de datum dat ze uitgekomen is. Maar, tijdens het ringen van haar kuikens in 2016, wijkt ze niet van hun zijde en wordt terzelfdertijd geringd.

Het koppel bracht 29 valkenkuikens groot (18 mannetjes en 11 vrouwtjes) in de periode 2015 – 2022. Met een mooi gemiddelde van 3,6 eieren per lente, is het koppel van Ukkel bijzonder productief. Wat getuigt van de genetische kwaliteit van de ouders en de goede beschikbaarheid aan prooien in hun territorium.

Spectaculair is het in de lente van 2023, het “historische’” koppel van de Sint-Jobkerk is verdwenen. In de loop van de voorbije maanden heeft zich een ongeziene epizoötie van vogelgriep ontwikkeld in België. Duizenden wilde vogels worden dood aangetroffen, waaronder meerdere tientallen slechtvalken. Het is meer dan waarschijnlijk dat ook deze twee valken hieraan ten ondergingen, want het verlaten of verhuizen van territoria is echt uitzonderlijk. Maar nochtans is er ook goed nieuws, echt goed nieuws! Een nieuw koppel is aanwezig en het vrouwtje heeft 4 eieren gelegd!

Het feit dat de locatie niet leeg bleef ondanks de verdwijning van het historische koppel, toont aan dat er volwassen slechtvalken “op overschot” zijn om direct een leegstaande nestlocatie van een normaal of …. onverwacht sterfgeval in te nemen. Een goed teken dat de slechtvalkenpopulatie van België gezond is. Het nieuwe vrouwtje is niet geringd, het mannetje wel. Het ontcijferen van zijn ring was een hele opgave, maar uiteindelijk toch gelukt: hij werd in 2018 geboren in de Sint-Antoniuskerk van Etterbeek, een andere deelgemeente van Brussel. De twee kerken liggen op zo’n 4200 m van elkaar.

Hetzelfde mannetje is deze lente aanwezig te Ukkel. Onmogelijk om hetzelfde met zekerheid over het vrouwtje te zeggen, want ze is immers niet geringd. Ze heeft haar eerste 2024-ei gelegd op 5 maart, een tweede op 6 maart en een derde op 8 maart. Maar de schaal van haar laatste ei lijkt slecht gevormd te zijn en het vrouwtje eet het ei enkele uren na de leg op. Het broeden van de twee ‘overlevende’ eieren begint op 10 maart. Sindsdien wisselen mannetje en vrouwtje elkaar geduldig af op de eieren. Slechtvalken verdelen deze taak relatief gelijk onder elkaar doorheen de dag. In tegenstelling tot de nacht, dan is het het vrouwtje dat altijd broedt.

We zijn de 10de april, 32 dagen na de start van het broeden. En, en … de eerste piepjes lieten zich horen op het einde van deze namiddag. Ze komen uit ! Het uitkomen is begonnen in Ukkel !

Video 1. 7 maart, het vrouwtje heeft de dag ervoor haar tweede ei gelegd, ze moet nog een derde leggen, maar het mannetje is al aan het broeden!

Video 2. 9 april verlaat het mannetje het nest, het broeden loopt ten einde. De eieren hebben door het uitbroeden, het omdraaien en omdraaien van de eieren, hun glans verloren, duidelijk te zien in video 1.

Video 3. Eveneens op 9 april keerde het vrouwtje terug om haar twee eieren, die 22 minuten lang niet bebroed werden, uit te broeden.

Top