Vier valkjes in Ukkel en twee in de ULB

Vier eieren, vier kuikens, het slechtvalkenkoppel dat in Ukkel nestelt, bevestigd nogmaals zijn grote reproductieve dynamiek! Vanaf hun komst in de Sint-Jobkerk hebben de twee partners 23 valkjes grootgebracht. Bijna het maximum. De vierlingen zijn nu bijna twee weken oud, ze zijn al fameus gegroeid. Hun gewicht is vervijfvoudigd! (Foto 1).

Aan de ULB zullen de twee eieren die nog moeten uitkomen niet meer uitkomen. (Foto 2). Binnenkort zal het vrouwtje ze evacueren. Ofwel door de eieren naar een hoekje van het nest te duwen, ofwel door ze op te eten en de lege eischalen weg te brengen. Het is het derde jaar dat dit koppel zich voortplant. De twee partners kennen elkaar; ze zijn ervaren. In het eerste jaar legde het vrouwtje vier eieren waarvan er 2 uitkwamen. Het aantal eieren dat vorig jaar werd gelegd kennen we niet, maar we weten wel dat er 3 valkjes zijn uitgevlogen vanaf de toren van de Solbosch campus. Dit jaar zijn het er dus twee. Of minder … Ja inderdaad, want hoewel de overlevingskans tussen het uitkomen van de eieren en het uitvliegen van de jongen heel hoog is bij slechtvalken; blijft het leven van een wild dier een moeilijke opgave. De dood kan elk moment tussenkomen. Maar juist dat gegeven maakt het een wild dier, waarvan we de evolutie generatie na generatie observeren, eeuw na eeuw. Het principe: pas je zo goed mogelijk aan je omgeving aan. Het voortbestaan van je soort hangt er van af.

Eergisteren bracht het mannetje van de ULB een kleine zangvogel, misschien een pieper, naar zijn kuikens. De moeder gaf hen – zoals gebruikelijk – met kleine bekjes te eten. Met inbegrip van één fameuze hap. Want één van de kuikens kreeg met één keer een hele poot naar binnen, van de dij tot het topje van de tenen! Kijk dus maar naar de foto’s in bijlage (foto 3 – 6). In dit geval ging de poot er goed door. Maar in het buitenland zijn gevallen van verstikking gekend. Met een fatale afloop voor het kuiken. Triest? Neen, het is de natuur! Wat triest is, is wanneer een mens een biotoop vernielt, voedselketens vergiftigt, het klimaat verstoort. Als we de demografie en bepaalde ecologische elementen van slechtvalken observeren, monitoren … dan is dat juist om de evolutie van de populatie te volgen en te begrijpen in functie van de evolutie van onze omgeving.

Het is daarom ook dat de slechtvalken die we observeren wilde dieren zijn die we geen naam toekennen. Het zijn dus geen huisdieren of dieren van de zoo die we "Kiki" of "Ernest" noemen. Neen, het zijn wilde slechtvalken!

Top