Het ringen van de valken in Sint-Gillis en in Sint-Pieters-Woluwe

Twee nieuwe nesten met slechtvalkenkuikens werden geringd.

In het belfort van het stadhuis van Sint-Gillis, telt de familie slechtvalk een jong vrouwtje en twee jonge mannetjesvalken. Uitgebroed rond 18 april, wegen de mannetjes 3 weken later 681g en 708 g, en het vrouwtje 1024 g. Twee niet uitgekomen eieren liggen verlaten in een hoek van het nest.

Het is niet de eerste keer dat de ouders van deze valkjes in Sint-Gillis broeden. Het volwassen vrouwtje is geringd, wat toe laat om haar afkomst te kennen: een rots in de natuur van de prachtige vallei van de Semois. Dat was in de lente van 2015, ze is vandaag dus 9 jaar oud. Ze arriveerde in Sint-Gillis in de lente van 2017 en nest er sindsdien elk jaar. In tegenstelling tot het mannetje dat nu in Sint-Gillis broedt, en eveneens geringd is. Hij komt van de klokkentoren van de Sint-Jobkerk in Ukkel, anno 2020. Hij werd al gespot in Sint-Gillis, in de lente van 2021, toen er nog een ander mannetje op het gebouw broedde. Deze laatste is hoogstwaarschijnlijk in tussentijd overleden, omdat slechtvalken uiterst trouw zijn aan hun nestplaats. Echtscheidingen zijn uitzonderlijk. In de 20 jaar lange observatie in Brussel, werd er slechts één geval gerapporteerd.

Het andere nest dat deze week in Brussel geringd werd, telt ook 3 jongen, en is eveneens in een stadhuis gehuisvest, ditmaal in Sint-Pieters-Woluwe. Maar hier zijn het drie jonge mannetjes; ze wegen 644 g, 665 g en 679 g. Ze hebben hun volwassen gewicht bereikt, hoewel ze slechts 3 weken oud zijn. Hun vader werd geboren in april 2012, in de Sint-Antoniuskerk van Etterbeek, hij is dus 12 jaar. Hij werd voor de eerste keer gespot in Sint-Pieters-Woluwe in oktober 2013. En nest er ononderbroken sinds 2014. Het huidige vrouwtje kwam pas vorige lente aan. Ze werd uitgebroed in Oberhausen-Holten, niet ver van Düsseldorf in Duitsland. Iets meer dan 180 km scheidt de twee locaties.

Een derde nest kon in de loop van vorige week eveneens in observatie genomen worden, maar de 4 valkjes werden niet geringd, omdat ze te oud waren om het ringen veilig te laten gebeuren. Het gaat om de familie die gehuisvest is bovenaan de communicatie toren van de VRT-RTBF, in Schaarbeek.

Zie hier de tussentijdse samenvatting van de slechtvalknesten in Brussel deze lente:

Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal: mislukt

Ukkel, Sint-Jobkerk: twee juveniele slechtvalkmannetjes

ULB, Solbosch campus: 4 juveniele slechtvalkmannetjes

Etterbeek, Sint-Antoniuskerk: 4 juveniele slechtvalkvrouwtjes

Sint-Gillis, stadhuis: 1 juveniel slechtvalkvrouwtje en twee juveniele slechtvalkmannetjes

Sint-Pieters-Woluwe, stadhuis: 3 juveniele slechtvalkmannetjes

Schaarbeek, communicatietoren van de VRT-RTBF: 4 juveniele slechtvalkjes

Een totaal van 20 valkjes waarvan 11 mannetjes en 5 vrouwtjes + 4 valkjes waarvan het geslacht niet kon worden gedetermineerd omdat ze niet werden geringd.

Andere nesten zullen in de loop van volgende week geringd worden. Het vervolg in een volgende blog!Top