De vier kuikens van Sint-Pieters-Woluwe werden geringd

Het nest van de slechtvalken van Sint-Pieters-Woluwe werd gisteren geringd. Het totale aantal van valkenkuikens die opgegroeid én geringd zijn op de toren van het gemeentehuis staat nu dus op 19, sinds de aankomst van het koppel in 2014.

Het proces is goed gekend en werd reeds in de blog van 8 mei beschreven (zie link: De film van het ringen in Ukkel - Valken voor iedereen 2022). Ter opfrissing: de kuikens worden eerst gemerkt met een metallische ring, gegraveerd met een unieke code en het adres van het refererend weenschappelijk instituut, in dit geval het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Deze ring is eigenlijk vergelijkbaar met het nummerplaat van een voertuig. Het is een officieel kenteken dat ons toelaat de vogel die de ring draagt, op elk moment te identificeren. De informatie zal toelaten om de verplaatsing van de vogel te volgen, maar evenzeer om zijn demografische gegevens en in het bijzonder de gegevens over zijn levensduur ter beschikking te hebben.

Wanneer we een bepaald aspect van de ecologie van een soort of van een populatie willen onderzoeken, en dat is het geval in het monitoringsprogramma van de slechtvalkpopulatie van België, wordt er vaak een tweede ring aan de vogel aangebracht. Deze zal gekleurd zijn, en gegraveerd met een zo leesbaar mogelijke code. Waarom? Om toe te laten de vogel doorheen een telescoop of op een foto te identificeren. Dit vergroot de kans op individuele waarnemingen en daarmee de hoeveelheid data en dus kennis. Maar omdat de code in grote letters is gegraveerd, is deze kort en is het aantal combinaties daarom beperkt, aangezien de ring die aangepast is aan een poot van een slechtvalk, 11 mm in diameter en 10 mm hoog is. Dit type ring wordt dan ook alleen op een zeer georganiseerde manier gebruikt. Maar wat zijn nu de gegevens die werden opgetekend bij de kuikens van Sint-Pieters-Woluwe? Zie hier de huidige stand van zaken:

Geen van de 2 valkenkuikens van 2014 is tot nog toe opnieuw waargenomen of teruggevonden.

Ongelofelijk, voor elk van de 3 valkjes uit 2015 zijn er wel gegevens vastgelegd. Het vrouwtje H166330 vestigde zich in de kerk van Christus Koning in Hoboken, ten zuiden van Antwerpen. Ze had daar in 2017 en 2018 een nest, maar werd dood gevonden op 07/11/2019, waarschijnlijk na een territoriaal gevecht met een andere slechtvalk vrouwtje. Haar zus, H166331, vestigde zich later op dezelfde kerk in Hoboken. Ze werd daar voor het eerst waargenomen terwijl ze er een bezoek bracht in april 2019 en nestelde daar in het voorjaar van 2021. Foto 1, gemaakt door Maarten Mortier, die de Antwerpse slechtvalken ijverig observeert, volgt en fotografeert, toont deze valk in vlucht boven deze broedplaats. H166332, het derde zusje van het nest van 2015 is neergestreken in de kerk van Diegem waar ze dit voorjaar 2022 probeerde te nestelen.

Geen van de 3 valkjes van 2016 is tot nog toe opnieuw waargenomen of gevonden.

Het nest van 2017 mislukte, geen enkel valkje werd dus toen geringd.

In 2018 vlogen drie jonge valkjes uit en één van hen, een mannetje, werd in het voorjaar van 2021 waargenomen (foto 2) op de Sint-Antoniuskerk in Vorst, één van de 19 Brusselse gemeenten. Hij werd partner van een nog onvolwassen vrouwtje maar nestelde uiteindelijk niet. Hij werd dodelijk gewond teruggevonden langs het Zuid station op 25-10-2021.

Van de 2 valkjes van 2019 werd op 20/11/2021 een vrouwtje teruggevonden. Ze was dood, zat vast in een put op de top van één van de koepels van de Basiliek van het Heilig Hart van Koekelberg, ook een van de 19 Brusselse gemeenten.

Het nest mislukte in 2020, dus er zijn geen valken geringd, terwijl van de 2021-valken (nog) niets is vernomen.

Dus hier de huidige staat van kennis wat betreft de kuikens van Sint-Pieters-Woluwe. Elk gegeven telt, elk gegeven versterkt onze kennis en iedereen kan er toe bijdragen door het waarnemen van een geringde vogel op ons portaal te melden =>

Link: BEBIRDS (naturalsciences.be)

Dus als je een geringde vogel vindt, help ons dan door je vondst te delen!

De familie slechtvalk 2022 uit Sint-Pieters-Woluwe telt 4 mannetjes. Wat zal er van hen worden, zullen we vroeg of laat van hen horen? Wordt vervolgd!

De complete film van het ringen van de 4 valkjes zal heel binnenkort bij deze blog worden gevoegd. Zie hier al enkele beelden.


Video 1: De 4 valkjes van Sint-Pieters-Woluwe (video DV)

Top