‘t Was genoeg om erover te praten!

Terwijl ze hun voormalig nest verlaten hadden om zich in een dichtnabije kerk te vestigen, keerde het slechtvalkenkoppel van de Solbosch campus – sinds gisteren – terug!!!

De video's in de bijlage tonen eerst het vrouwtje, dan het mannetje, die het nest komen bezoeken en er zelfs in het substraat krabben. Dit lijkt sterk op de voorbereidingen van een nestaangelegenheid?! Dus wat is er gebeurd in de Sint-Adriaanskerk waar het koppel zich nochtans sinds een maand gevestigd had? De bijgevoegde foto dateert van 22 maart en toont het vrouwtje op het kruis van de klokkentoren van de Sint-Adriaanskerk terwijl het mannetje achter een luik van de galmgaten zit. Is het nest in de Sint-Adriaanskerk miskukt en keert het koppel terug naar zijn oorspronkelijk nest?

Beide partners zijn geringd, wat bevestigt dat het in ieder geval om hetzelfde koppel gaat sinds de komst van de valken op de Solbosch campus in 2019. Zij kwam ter wereld in april 2014 in Nederland, niet ver van Maastricht, 106 km van Solbosch. Hij is een Brusselaar en werd in 2012 uitgebroed op de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken, met zicht op het koninklijk park! De afstand bedraagt hier dus 8 km tussen geboorte- en nestplaats. In 2019 bracht het koppel 2 valken groot. In 2020 waren het er 3 en in 2021 opnieuw 3.

Wordt vervolgd !

Top