Sint-Jobkerk, Ukkel

50° 47' 38" NB , 4° 22' 0" OL

(Opnieuw) te zien: Slechtvalken in Ukkel

Ukkel is een uitgestrekte (22,91 km²) en dichtbevolkte groene gemeente (meer dan 83 000 inwoners). Er komen heel wat diersoorten voor, waaronder sinds 2015 ons bekend paar Slechtvalken.

Onze gemeente voert een sterk milieubeleid, met een doeltreffende milieudienst en krachtige actieplannen, die haar verder helpen op weg naar de transitie... Ukkel bereidt een nieuw klimaatactieplan voor dat de agenda van 2021 vervangt om zijn CO2-voetafdruk nog te verlagen; en stelde al in 2016 een natuurplan op dat elke dag concreter wordt. Onze gemeente zetten talrijke initiatieven op touw: ze gebruikt geen enkele pesticide meer; ze herstelt de beken; ze maakt een nieuw groenplan op;  ze bevordert de biodiversiteit en de stedelijke veerkracht door nieuwe proefprojecten; ze promoot composteren en moestuinieren ... www.ukkel.be/bestuur/milieu.

Zoals het Natuurplan voorziet, zorgen we voor een duurzaam verblijf van de slechtvalken op alle plaatsen waar ze zich spontaan gevestigd hebben. Dat ze dit deden, bewijst dat het biodiversiteitsbeleid toch al een deel van zijn vruchten afwerpt, ook al blijft er in deze tijd van de zesde massale uitsterving nog veel werk te doen.

Het is werkelijk nodig ecologie positief te benaderen en de inwoners milieubewust te maken, en dan kan best op een speelse wijze. Daarom moeten we dit initiatief zonder twijfel verlengen, zodat we het nest op de toren van de Sint-Jobkerk kunnen observeren. U kunt dus nu de Ukkelse Slechtvalken (opnieuw) bekijken.

Maëlle De Brouwer,

Schepen van Milieu

Top