Sint-Jobkerk, Ukkel

50° 47' 38" NB , 4° 22' 0" OL

(Opnieuw) te zien: Slechtvalken in Ukkel

Ukkel heeft het geluk een groene gemeente te zijn, rijk aan biodiversiteit en talrijke Natura 2000-ruimtes. Hierdoor biedt ze onderdak aan diverse stedelijke fauna, waarin we sinds 2015 ons bekend paar Slechtvalken vinden. Aangezien we niet kunnen ingaan tegen de natuurlijke gang van zaken, verwelkomen we dit jaar blijkbaar nieuwe Ukkelaars aangezien een ander koppel valken voortaan het nest bekleedt.

Onze gemeente steunt op haar milieubeleid, haar Milieudienst, haar experimentele veerkrachtige projecten die gesubsidieerd worden door het gewest, haar actieplannen die haar geleidelijk aan op weg naar de transitie zetten, ... Ukkel bereidt een Klimaatplan voor en heeft sinds 2016 een Natuurplan, dat elke dag concreter wordt.

Enkele van deze initiatieven: de overstap sinds enkele jaren op zero pesticiden, de progressieve herstelling van de beken, de invoering en de voorbereiding van een beheerplan van de groene ruimtes, de aanwerving van een "bomenreferent", de inrichting en het bedachtzamer beheer van onze groene ruimtes, verschillende vergroeningsprojecten van de openbare ruimte, sommige rechtstreeks met de inwoners, de ondersteuning en de promotie van composteren en moestuinen, ... https://www.ukkel.be/nl/mensen/milieu

Zoals het Natuurplan voorziet, zorgen we voor een duurzaam verblijf van de Slechtvalk waar hij spontaan voorkomt. Zijn aanwezigheid is het bewijs dat het beleid voor de instandhouding van de biodiversiteit deels zijn vruchten afwerpt, ook al is er nog veel werk voor de boeg en is de vogelgriep nooit ver weg.

Sensibiliseren rond de bescherming van de natuur en een ludieke aanpak in deze zin zijn essentieel. Daarom is het noodzakelijk dit initiatief jaarlijks voort te zetten, zodat we het nest in de klokkentoren van de kerk van Sint-Job kunnen blijven observeren. Voortaan kunt u de Slechtvalken in Ukkel (opnieuw) bewonderen.

Maëlle De Brouwer,

Schepen van Milieu

Top