ULB Solbosch, Brussel

50° 48' 50" NB , 4° 22' 59" OL

Het is in het hartje van de toren van gebouw A - het symbool van de Solbosch-campus van de Université Libre de Bruxelles (ULB) - dat sinds 2019 een koppel slechtvalken is neergestreken, uitkijkend enerzijds over de campus en anderzijds het Ter Kamerenbos.

Campus Solbosch, gelegen in het hartje van Brussel, is één van de drie Brusselse campussen van de ULB. Met variabele groene ruimtes, gelegen in het midden van de stad of juist in de buurt van natuurgebieden, beheert ULB echte reservoirs voor biodiversiteit met opmerkelijke bomen, levende collecties van plantensoorten en een ongelooflijke kleine wilde fauna.

Overtuigd dat duurzaamheid een noodzaak én een uitdaging is voor de geglobaliseerde wereld, heeft de ULB al lang een reeks engagementen aangegaan voor een duurzame universiteit van morgen, afgestemd op de hedendaagse ecologische, sociale en economische kwesties. De ULB zet zich in het bijzonder in voor het behoud en de ondersteuning van de biodiversiteit van groene ruimtes op al haar campussen.

Dit beleid komt met name tot uiting in een gedifferentieerd beheer: volledige eliminatie van fytosanitaire producten (pesticiden etc.), diversificatie van soorten en beheer van invasieve soorten, ontwikkeling van groendaken, principe van compensatie bij kap, respect voor nest- en bloeiperiodes, enz. Daarbij zet de ULB zich ook in om te sensibiliseren: de waarde en het respect voor groene ruimtes bij te brengen bij al haar campusgebruikers. De komst van de slechtvalken wordt dus warm onthaald als een boeiend resultaat van dit beleid van duurzaam beheer van groene ruimten.

Meer nog, dit gebeuren stelt academici, onderzoekers of studenten, in staat om het leven en het voedingspatroon van de slechtvalken in detail te observeren tijdens hun broedseizoen. De analyse van de vogelprooien van de slechtvalk zal ook de kennis over de andere vogels die in Brussel leven van de ornithologen voeden.

Top