Binnenkort vliegen ze uit in Ukkel!

De drie valkjes van Ukkel zijn uitgekomen op 24 en 25 april. Het is een beetje later dan de andere koppels die in Brussel deze lente nestelen. Waarschijnlijk is het een gevolg van het feit dat het een nieuw koppel slechtvalken is dat dit jaar in de klokkentoren van de kerk van Sint-Job broedt.

Bij slechtvalken duurt de groei-/opvoedingsperiode in het nest 6 weken. Herinner u, dat bij nestblijvende vogels, de kuikens eerst hun volwassen gestalte bereiken alvorens ze het nest verlaten. Het uitvliegen van de 3 valkjes van Sint-Job is dus heel nakend!

Toch nog een beetje geduld want vorige zondag, in de late middag, was er nog geen één van de drie klaar om de grote sprong te wagen. De condities om het gebeuren waar te nemen zijn uitzonderlijk goed vanaf het plein van Sint-Job en het is dus gemakkelijk om de valkjes aan de ingang van hun nest gade te slaan. Video 1 en 2 tonen hoe ze aandachtig volgen wat er op de grond en in de lucht gebeurt. Maar ze hebben nog niet de neiging om op het kader van het uurwerk van de kerk te springen of op de wijzers ervan. Nog een beetje geduld, het duurt niet lang meer!

Het uitvliegen is een cruciale periode voor de valkjes en de slechtvalk ouders weten het heel goed. Ze letten dan heel goed op hun jongen, maar terzelfder tijd, krijgen ze veel minder te eten dan enkele dagen geleden. Waarschijnlijk heeft dit gedrag als doel om hen het nest te laten verlaten. Alles om ze een beetje te doen vermageren, wat ook een beetje een voordeel is bij het uitvliegen!

Video 3 toont het vrouwtje (bovenaan) en het mannetje zittend op de klokkentoren. Video 4 en 5 tonen het mannetje op de kerk.

Wordt vervolgd!

Blog 05062023 video 1. De Sint-Jobsvalkjes op het balkon, het uitvliegen is nakend (video DV).

Blog 05062023 video 2. Sint-Jobsvalkjes op het balkon, bis! (video DV)

Blog 05062023 video 3. Het vrouwtje (bovenaan) en het mannetje op de toren (video DV).

Blog 05062023 video 4. Het slechtvalkmannetje reinigt zijn veren helemaal bovenaan de torenspits (video DV).

Blog 05062023 video 5. Het slechtvalkmannetje kijkt toe vanaf een stenen ornament bij het nest (video DV).

Top