De valkjes van de ULB werden geringd

Het slechtvalkennest van de ULB werd woensdag geringd. De drie valkjes zijn 3 weken oud, de ideale leeftijd om deze actie uit te voeren.

Elk valkje werd geringd en gewogen. De geregistreerde gewichten zijn de volgende: 488 g, 547 g, 548 g en 574 g. Na de 4 zussen van de Sint-Antoniuskerk van Etterbeek, zien we hier 4 broers!

De verdeling van het gewicht van de valkjes suggereert dat de zwaarste diegene is die op 23 april uitgekomen is, gevolgd door de twee die de 24ste uitkwamen met een bijna identiek gewicht en daarna, de kleine laatste, die uiteindelijk zijn eischaal doorprikte op 26 april. Het verschil in gewicht van zo’n 100 g tussen de zwaarste en de lichtste, is dus niet iets om ongerust over te zijn.

Elk valkje werd gemerkt met een officiële ring van het Instituut voor Natuurwetenschappen die, in het kader van het Europese netwerk EURING, het ringen van de wilde vogels in België organiseert, sinds … 1929. Het principe van zo’n ring is simpel: een ring van metaal is gegraveerd met een unieke alfanumerieke code (maximaal 7 tekens) en het afgekorte adres van de wetenschappelijke referentie-institutie. Als de grote van de ring het toelaat, wordt er ook een e-mailadres in gegraveerd. Met een speciale tang wordt de ring dan rond de poot van de vogel omsloten. Maar natuurlijk niet te strak, de ring moet nog vrij rond de poot kunnen draaien en van boven naar beneden glijden, op een manier dat het de vogel niet stoort. De diameter van de ring is dus afhankelijk van de soort vogel. De operatie van het ringen van de valkjes, en dat geldt voor het ringen van alle vogelkuikens, kan pas worden uitgevoerd als hun poten al voldoende ontwikkeld zijn, zodat de ring niet afvalt!

En het zijn niet alleen slechtvalken die geringd worden, want jaar na jaar, zijn er ongeveer 700.000 wilde vogels die elk jaar in België gering worden door een netwerk van 300 gecertifieerde ringers (vrijwilligers). Gecertificeerd betekent dat elke ringer op zijn minst twee jaar stage heeft gelopen en voor twee evaluatiemomenten (een praktische en een theoretische) geslaagd is; in de meeste gevallen duurt de stage op zijn minst 4 jaar en gebeuren er 3 evaluaties. Het ringen van de wilde vogels bedraagt dus een grote hoeveelheid werk, die toelaat om de kennis van de migratie en de demografie van vogels, te laten groeien en voortdurend bij te stellen.

Als u een geringde vogel vindt, kan u gemakkelijk deelnemen aan deze studie door de gegevens hier in te voeren: (link naar https://odnature.naturalsciences.be/bebirds/nl/).

In het kader van een bepaalde studie, en dat is het geval bij de specifieke monitoring van de slechtvalk in België sinds de opstart in 1996, kan er een tweede ring worden geplaatst. Deze zal gekleurd zijn, voorzien van een sterk vereenvoudigde code. Waarom? Om de vogel van op afstand te lokaliseren, bijvoorbeeld met behulp van een telescoop. Het is dus mogelijk om de vogel te identificeren zonder hem opnieuw te vangen of zonder te moeten wachten totdat hij dood wordt teruggevonden. Het systeem laat ons in dit geval toe, om de oorsprong te kennen van de slechtvalken die in Brussel broeden en over heel België, maar bovenal om informatie over hun overlevingskansen te vergaren. Dat is cruciaal bij het monitoren van de soort! Dankzij dit systeem, weten we dat de twee partners van het koppel van de ULB dezelfde zijn sinds hun eerste broedperiode in 2019, dat het mannetje 12 jaar is en het vrouwtje 10 jaar.

De video in bijlage toont het ringen van de 4 valkjes van de ULB. Het ringen gebeurt in 4 stappen: plaatsen van de officiële ring van het Instituut voor Natuurwetenschappen aan de rechterpoot, plaatsen van de gekleurde ring aan de linkerpoot, opmeting van de vleugel en wegen van het gewicht.

Alle gegevens worden nauwgezet gecodeerd in de gegevensbank van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Het hele gebeuren duurt 3 à 4 minuten per valkje.

Tussen hun aankomst op de Solboschcampus in de lente van 2019, en 2023, heeft het koppel slechtvalk 17 valkjes grootgebracht, waarvan er 14 werden geringd. Wat is er van hen terechtgekomen? Volg het in de volgende blog!

Video 1 blog 15/05/2024: de film van het ringen (video DV)


Top