Gemeentehuis, Sint-Pieters-Woluwe

50° 50' 13" NB , 4° 25' 39" OL

Sint-Pieters-Woluwe in vogelvlucht

Sint-Pieters-Woluwe is een gemeente die gelegen is aan de poorten van het Zoniënwoud op 9 km² ten oosten van de stad Brussel. Er zijn heel veel parken en vijvers langsheen de hele Woluwevallei die bijdragen tot de levenskwaliteit van de 42.000 inwoners: het Woluwepark, de Mellaertsvijvers, het Parmentierpark, het park van de Manoir d’Anjou…! Deze groene plekken zijn echte stukjes «natuur in de stad», waar een weelderig gediversifieerde fauna heerst: futen, reigers, boomspechten, uilen, vleermuizen,…

De gemeente is zeer gevoelig voor dit natuurpatrimonium en voert dan ook verschillende acties ten behoeve van de biodiversiteit: aanplanten van boomgaarden en fruitbomen, planten kiezen die interessant zijn voor het bevorderen van de biodiversiteit, bannen van elk gebruik van pesticiden... De gemeente ondersteunt ook verschillende burgerinitiatieven inzake stadsmoestuintjes en vergroening van de wijken. Sint-Pieters-Woluwe steunt actief gemotiveerde inwoners die kunstmatige vogelnesten installeren en door middel van vogelgezang ervoor zorgen dat zwaluwen en gierzwaluwen terugkomen, maar ook leerlingen en hun leraren die zwaluwen of mezen letterlijk onderdak bieden onder de daklijsten en in de tuinen van hun scholen…

Last but not least woont er sinds 2014 een nogal bijzonder koppel in Sint-Pieters-Woluwe dat haar woonplaats heeft gekozen… bovenin de belforttoren van het gemeentehuis: de Slechtvalken hebben het er erg naar hun zin en beginnen aan hun zevende jaar nestbouw tot groot genoegen van zij die hen observeren!

Caroline Lhoir

Schepen van Leefmilieu, Groene Ruimte en Biodiversiteit

 

Top